Info Sign LfM English.jpg

Festival International De Jardins 2018

Voor het festival Jardin Ponte de Lima hebben Annechien Meier en Joost Suasso de Lima de Prado de culturele, landschappelijke waarden en klimatologische problemen die op het platteland in Portugal bestaan onderzocht. Omdat Joost en ik zelf een stukje grond bezitten en huisje hadden (is verbrand in oktober 2017) in de Serra do Açor (Vila Cova do Alva), weten we hoe extreme water-, wind- en hitte gerelateerde problemen het gebied van Portugal vandaag de dag kunnen treffen.
 
Het festival bood een ideale gelegenheid bij de bezoekers de klimaatproblematiek van Portugal te agenderen. Het betreft een terrein met 12 locaties waarvoor kunstenaars/landschapsontwerpers zijn uitgenodigd. Deze kunstenaars/ontwerpers en universiteiten komen de hele wereld. 

Het kunstproject is een installatie met microklimaten, aaneengeschakelde mini ecosystemen waar de bezoekers een fieldtrip in kunnen maken, oorspronkelijke beplanting kunnen bekijken en inspiratie kunnen opdoen voor het veranderen van het klimaat in hun eigen omgeving. Voor beleidsmakers een voorbeeld hoe oplossingen gezocht kunnen worden voor het door het klimaat veranderende landschap.

Wanneer bezoekers door de installatie lopen, kunnen ze de volgende microklimaten onderscheiden; vijver microklimaat met drijftil, moerasklimaat, woestijnklimaat, bergklimaat, veldklimaat en schaduwrijk voetenbad. Middels signalering bovenstaand informatiepaneel met kleurcodes kunnen ze de verschillende klimaten onderscheiden. Ook de structuur van het voetpad verandert wanneer een nieuw klimaat betreden wordt.

Video gemaakt tijdens de TEDX Youthworkshop;

Microklimaatworkshop op de Internationale School in Den Haag (2014)
Het doel van de workshop was om als onderzoekers een microklimaat in de nabijheid van de school te onderzoeken en te maken en zo de natuur en omgeving beter te kunnen begrijpen. Waar groeien planten goed en waarom? Waar is de schaduw of juist veel zonlicht? We hebben de regio met een nieuwe blik (letterlijk via een laboratoriumbril) verkend, waardoor alledaagse natuurlijke en wetenschappelijke verschijnselen zichtbaar werden. De onderstaande foto's en schetsen zijn gemaakt door de studenten van ISH:

The De naast de school gelegen 'Green Space' is een ideaal natuurgebiedje voor het verkennen van microklimaten. Ook verkenden we diverse grondsoorten, bestaande planten en insecten, wind, zon en schaduwgebieden. Afhankelijk van de resultaten van ons onderzoek zijn de plekken geselecteerd. We hebben tijdens de workshops diverse typen microklimaten kunnen analyseren en bekeken hoe ze kunnen worden aangepast en gevisualiseerd.