Onderzoek Portland, Oregon, V.S 

In het Portland onderzoek hebben we gekeken we of het belang van het weghalen van verharding in de urbane omgeving kan bijdragen aan het creëren van ‘nieuwe’ openbare ruimte en verbetering van het klimaat in de stad. Welke nieuwe mogelijkheden dit voor kunst biedt en of er met kunst een manier te bedenken valt om klimaatverandering tegen te gaan. Om onderzoek te verrichten naar inspirerende voorbeelden voor verspreiding van water in de bodem zijn we op zoek gegaan naar organisaties die zich hiermee bezighouden. Via schrijver John Thackara (Doors of Perception) zijn we in contact gekomen met het onttegelings/vergroeningscollectief ‘de Depavers’, uit Portland, V.S. ‘Depave‘ is een hands-on vrijwilligersnetwerk dat zich inzet om verharding in de openbare ruimte te verminderen en zo interactieve groene projecten te organiseren en de afwatering in de stad te verbeteren.

‘Depave’ initieert op professionele wijze deze grootschalige projecten zoals bijvoorbeeld het weghalen van verharding bij parkeerplaatsen en (school) pleinen in bijzondere samenwerking met beleidsmakers, organisaties en burgers waardoor nieuwe sociale microklimaten ontstaan. Naast filmopnamen van een Depave onttegelingsactie hebben we gedurende twee weken een field trip uitgezet in het gebied tussen de twee rivieren die door het centrum van Portland stromen waarlangs diverse watersheds, landart en regentuinprojecten gelegen zijn. We hebben hierbij verschillende stakeholders geïnterviewd, waarvan de interviews gebruikt zijn voor de film 'ONTTEGEL!'.

We waren onder de indruk van de 'bioswales', overloop bassins voor de regenwater om dit te filteren en voor een gelijkmatige opname in de bodem te zorgen. Op heel veel plekken in de stad kom je deze, gewoon in het trottoir aangelegd, tegen. We hebben veel kennis opgedaan tijdens onze interviews zoals met Matt Burlin, City of Portland Environmental Services. hij vertelde ons over het uitgebreide watermanagement programma van de stad Portland en hoe kunst daar deel van uitmaakt.
 

Bob Hastings van TriMet nam ons mee langs de nog niet in gebruik zijnde route van de trein, een soort randstadrail. Bijzonder aan dit project was het feit dat een groep kunstenaars meegedacht hadden in de conceptfase van Orange line, bij alle perrons was kunst geïntegreerd in het totaalplan.

Vanaf Portland hebben we een tweede field trip richting Blackrock Mountains, Death Valley and Yosemite National Park gemaakt. In het plaatsje Gerlach (100 inwoners) aan de rand van de Black Rock Desert ondervonden we extreme weersituaties als zomerse regenbuien (komen normaliter nooit voor) en kwamen we terecht in een flinke zandstorm. In Yosimite park zagen we hoe door invloed van droogte een grootschalige bosbrand (2013) het totale landschap kan verwoesten. Onze route  die het klimaat op grotere schaal duidelijk weerspiegelde en klimatologische processen zoals extreme droogte, bosbranden en overstromingen uitlichtten, hebben een onuitwisbare indruk gemaakt met betrekking tot de begrip klimaatverandering.