Sketch OasISH Island.png

OasISH Island

Voorjaar 2018, OasISH Island, een drijvende oase voor Den Haag!
Achter het strand van Kijkduin ligt een prachtig, maar verborgen, duingebied met een grote diversiteit aan flora en fauna. De International School The Hague, gelegen in dit gebied, heeft het plan opgevat om samen met kunstorganisatie het Laboratorium voor Microklimaten, het Wellantcollege en de ISH Enterprise Association, een uniek kunst- en wetenschapsproject OasISH Island te realiseren. Dit drijvende eiland in de vijver voor de school is geheel zelfvoorzienend met een helofytfilter/regenwatersysteem en vertegenwoordigd een artificieel duinlandschap, stadslandbouw en experimentele teelt van eetbare gewassen een drijvende oase voor mens en dier. Bovendien is het eiland voorzien van een innovatieve camera-installatie die gekoppeld is aan een syteem van zonnepanelen en gemonitoord kan worden door middel van een door leerlingen ontwikkelde App. 
Het eiland van 7x6 meter kan voor werkzaamheden naar de aanlegsteiger getrokken worden om door leerlingen bezocht of verzorgd te worden.

Het Laboratorium voor Microklimaten ziet het OasISH Island kunstproject als een perfecte kruisbestuiving tussen kunst, biologie en wetenschap. LfM heeft op de school gedurende een periode van drie jaar een serie 'inloop'-workshops aangeboden waarin docenten en studenten van GIN, CAS, Art and Science konden participeren bij het ontwikkelen van dit specifieke kunstwerk. Hieruit ontwikkelde zich een expertgroep om het project verder te ontwikkelen. Het project is gebouwd voor meerdere jaren en heeft zodoende een duurzaam karakter. Het eiland maakt gebruik van gerecycled materiaal en geeft inspiratie tot het recyclen van bouwmaterialen in het algemeen (lichtkoepels)

OASISH Island workshop TEDX Youth

In 2016 was LfM was 'special guest' tijdens TEDxYouth op de International School The Hague. Een mooie gelegenheid om de aftrap te geven voor het project OasISH Island. Speciaal voor de workshop werden  mobiele kweekkasjes beplant. De kweekkasjes krijgen diverse 'parkeerstations' in de school en kunnen gebruikt worden om het eiland buiten de school van planten te voorzien.

Video gemaakt tijdens de TEDX Youthworkshop;

Microklimaatworkshop op de Internationale School in Den Haag (2014)
Het doel van de workshop was om als onderzoekers een microklimaat in de nabijheid van de school te onderzoeken en te maken en zo de natuur en omgeving beter te kunnen begrijpen. Waar groeien planten goed en waarom? Waar is de schaduw of juist veel zonlicht? We hebben de regio met een nieuwe blik (letterlijk via een laboratoriumbril) verkend, waardoor alledaagse natuurlijke en wetenschappelijke verschijnselen zichtbaar werden. De onderstaande foto's en schetsen zijn gemaakt door de studenten van ISH:

The De naast de school gelegen 'Green Space' is een ideaal natuurgebiedje voor het verkennen van microklimaten. Ook verkenden we diverse grondsoorten, bestaande planten en insecten, wind, zon en schaduwgebieden. Afhankelijk van de resultaten van ons onderzoek zijn de plekken geselecteerd. We hebben tijdens de workshops diverse typen microklimaten kunnen analyseren en bekeken hoe ze kunnen worden aangepast en gevisualiseerd.