Het Laboratorium voor Microklimaten

Het Laboratorium voor Microklimaten (LfM) is een kunstorganisatie van kunstenaar Annechien Meier en filmmaker / conceptueel ontwerper Gert-Jan Gerlach. LfM stelt zich ten doel om stadslandbouw met kunst en film projecten vanuit een (stads)klimaat perspectief te bekijken. Met deze projecten, stimuleren we het bewustzijn, participatie en zeggenschap in sociale en ecologische omgeving van mensen om hun invloed op het milieu, wetenschap en natuur te vergroten. Onze projecten richten zich vooral op water en warmte problemen in de stedelijke omgeving en klimatologische processen wereldwijd.

LfM realiseert kunst en film projecten gericht op sociale en ecologische microklimaten. Een microklimaat is een klein gebied dat verschilt van de omgeving. Een ecologisch microklimaat is het klimaat in een klein gebied dat in klimatologisch en biologisch opzicht verschilt van het gebied eromheen. Een microklimaat kan klein zijn zoals een beschutte tuin naast een gebouw of wanneer mos groeit op de noordzijde van een muur. Het kan ook groter zijn; de stedelijke gebieden zelf kunnen ook microklimaten vormen omdat ze minder worden blootgesteld aan extreme temperaturen dan het omliggende platteland. Zie bij 'projecten', bijvoorbeeld;  Aquatic Microklimaat Experience; twee drijvende eilanden (één bevat een woestijn, de ander een boslandschap) in de rivier in de buurt van Geumgang Gongju in Zuid-Korea en het BijBinnenhofpark, (waarschijnlijk) het kleinste park in de wereld, midden in het centrum van Den Haag.

Het sociale microklimaat is een begrip waarbij je op sociaal gebied microklimaten kan identificeren of creëren. Bijvoorbeeld in gebieden die verschillen van de omgeving omdat mensen hier zich actief verzamelen of juist afzonderen; bijvoorbeeld het Panderpleinproject, een kunstproject in het centrum van DH waar de sociale interactie tussen mensen flink verbeterde en een nieuwe sfeer gaf op het plein na aanleg van een interactief stadslandbouwproject. Het gaat om een situatie of activiteit met mensen die een gemeenschappelijk doel hebben of kwaliteiten ontwikkelen en zich daarmee onderscheiden van hun omliggende omgeving.

LfM onderzoekt of kunst klimaatadaptatie in de samenleving positief kan beïnvloeden en of hierin nieuwe sociale microklimaten kunnen worden gecreëerd, waarin mensen geïnspireerd en geactiveerd worden.

 


Organisatie:

Kunstenaar: Annechien Meier

Filmproducent en conceptueel ontwerper: Gert-Jan Gerlach

Ingenieur: Joost Suasso de Lima de Prado

Onderzoeker: Mauro Coelho

 

Bestuursleden Stichting LfM ;

Voorzitter: Mr. B. E.  Beuving

Secretaris: Dipl. Ing. W. Klemm

Penningmeester: Dr. J. W. van der Schans

Bestuurslid: Sabrina Lindemann